bitencere

Evden Eve Yemek Siparişi Uygulamasıdır. Evde yemek yapan ve ev yemeği sipariş etmek isteyenleri buluşturan bir platformdur.

Gizlilik ve Kullanım Sözleşmesi

Uygulama içinde kullanıcıların, mağaza oluşturmaları ve diğer kullanıcılarla iletişime geçerek sipariş verip almalarına olanak sağlamak için kısıtlı kişisel veriler istenir. Bu bilgiler üçüncü şirket veya kuruluşlarla paylaşılmaz.

 

Alınan bilgiler

Mağaza, mutfak açmak ve satış yapmak isteyen kullanıcılar, konum, telefon numarası ve eposta adreslerini girmeyi, istekleri doğrultusunda görüntülenmesini kabul ederler.

Kişisel veriler nasıl kullanılır?

Mağaza ya da mutfak açarak, yemek ürünlerini satmak isteyen kullanıcıların bilgileri, harita üzerinde görüntülenir ve diğer kullanıcıların iletişime geçerek sipariş vermeleri sağlanır. Adresin görüntlenmesinin istenmemesi durumunda yemek ilanı haritada görüntülenmez.

İlan süresi

Mutfağında yaptığı yemeği satmak isteyen kullanıcı, ilan oluşturmalıdır. Bitencere, ilanı kaldırma hakkını saklı tutar.

Sorumluluk muafiyeti

Mutfağındaki yemeği satmak isteyen kullanıcının sunduğu hizmet veya yemeğin niteliği, bu kullanıcıyı bağlar. bitencere uygulaması sahibi ve öneticileri bu konuda sorumlu tutlamaz. bitencere ve yöneticileri ve hak sahibi, uygulama içinde ilan listelenmesi yapmaktadırlar.

Sunulan yemek hizmetinin hijyen ve sağlık koşullarını, mutfak sahibi (ilan veren) sorumluluğundadır.

Sipariş veren ve ilan veren arasındaki ilişki, bitencere hak sahibi ve yöneticilerini bağlamaz.

İlan moderasyonu

Uygulama içinde yemek haricinde, ilanlar listelenemez, her bir ilan yönetici moderasyonu olmadan yayınlanmaz. Paylaşılan ilan ve içeriğinin tüm sorumluluğu kullanıcıya aittir. bitencere hak sahibi ve yöneticileri, yemeği kaldırma veya onaylamama hakkına sahiptir. Yemek siparişi veren kullanıcılar tarafından olumsuz yorumların bildirilmesi, yemek yapan kullanıcının, yemek ilanının kaldırılması ve/veya kullanıcının engelnmesi gibi sonuçlar doğurabilir.
Yemek ilanının onaylanması ve harita ekranında görüntüleniyor olması, satış işlemi yapılacağını garanti etmez.

Sipariş teslimi

Yemek sipariş teslimatını, ilan sahibi yapmaktadır. Sipariş eden ile görüşülerek, teslim alınması da sağlanabilir. Bitencere teslimat hizmeti sunmamaktadır. Sipariş ve teslimat, bitencere hak sahibi ve yöneticilerini bağlamaz.

Kullanıcı İçerikleri ve Görselleri

Kullanıcılar, yükledikleri görsellerin, bitencere sosyal medya hesaplarında kullanılmasına izin vermiş sayılırlar. Paylaşılan görseller, kullanıcıların sorumluluğundadır.

 

Kazanç Vergilendirmesi

Kullanıcılar, yaptıkları satışın, Gelir Vergisi Kanunu'na göre vergilendirilmesinden sorumludur. Bitencere 'ye yapılan satışlar üzerinden komisyon vb türü herhangi bir kazanç sağlamamaktadır.

Hakkımızda
Bitencere bir Tarda Soft uygulamasıdır. Tarda Soft 2013 yılından bu yana mobil uygulama geliştirme alanında hizmet vermektedir. Ankara Seğmenler vergi dairesine bağlı olarak, kazancını vergilendirmektedir. 

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi 

MADDE 1 TARAFLAR


1.1-SATICI


Ünvanı    Tarda Soft    
Adresi    : Sancak Mahallesi no 27 Çankaya Ankara    
Telefon    : 08503051454    
Fax    :
Eposta adresi    : info@tardasoft.com
1.2-ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı    :
Adresi    :
Telefon    :
Eposta adresi    :
MADDE 2 KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait bitencere mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 Tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3 SATIŞA KONU HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

3.1-HİZMETLER

Kullanıcının, bitencere mobil uygulaması içerisinde paylaşmış olduğu gönderinin tanıtım amaçlı, süreli olarak ön plana çıkartılması ve/veya bu gönderinin bitencere instagram hesabında yayınlanması hizmetidir.

3.2-TESLİMAT ŞEKLİ VE PLANI

Teslimat Adresi    :
Teslim Edilecek Kişi    :
Fatura Bilgileri    :
Eğitim hizmet siparişlerinde herhangi bir sevkiyat söz konusu değildir. Hizmetin gerçekleşeceği lokasyonda hizmetin alınmasını kapsar.


MADDE 4 GENEL HÜKÜMLER

4.1) ALICI, www.dijitalpazarlamaokulu.com  internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen hizmetlere ait temel özellikler, hizmetlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

4.2) SATICI, sözleşme konusu hizmetin, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve icraa edilmesinden sorumludur.

4.3) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir hizmet tedarik edebilir.

4.4) SATICI, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 iş günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

4.5) Hizmetin gerçekleştirilmesinden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla hizmeti 3 gün içinde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

4.6) SATICI mücbir sebepler veya hizmeti engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde gerçekleştiremez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya hizmet süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, hizmet tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.
4.7) bitencere hizmet fiyatlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MADDE 5 CAYMA HAKKI

ALICI; Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde, süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. ALICI’nın çeşitli nedenlerle hizmeti almaktan vazgeçmesi durumunda, hizmetin gerçekleşeceği tarihten en az 2 iş günü öncesinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen hizmetin faturası, (İade edilmek istenen hizmetin faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) b) Cayma hakkını kullanırken belirtilen dilekçe, c) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. d) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen Alışveriş çeki kullanabilme tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan Alışveriş çeki tutarı iptal edilir.

MADDE 6  YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 1.272,19 TL, 1 Ağustos 2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.321,17 TL olarak tespit edilmiştir.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

SATICI    :    Tarda Soft
ALICI    :    
TARİH    :    

Tarda Soft
Çankaya - Ankara